صفحه اصلی
سرامیک PMA
Chemical Products 0
Chemical Products 1
Chemical Products 2
Chemical Products 3
Chemical Products 4
Chemical Products 5
Chemical Products 6
Chemical Products 7
Chemical Products 8
Chemical Products 9
Chemical Products 10
Chemical Products 11
NATIVE

NATIVE

کالکشن جدید نیتیو تداعی کننده تخته سنگ صخره ای منحصربفردی است که در عین القای حس دوام و سختی، رگه ها و بافت زمینه آن با ظرافتی تماشایی در هم تنیده شده اند. این ساختار بی نظیر در کنار بافت صخره ای زمینه الگویی پیچیده را به نمایش می کشند. بافت برجسته سطح نیتیو تفسیر مدرنی از سنگ های طبیعی صخره ای بوده که به واسطه ساختار رگه ها و طراحی خیره کننده برای تمامی فضاها کاربردی می باشد. زمان آن فرارسیده است که با سری جدید نیتیو تجربه متفاوتی از زیبایی سنگ های طبیعی را در کنار دوام و ماندگاري سرامیک های پرسلانی داشته باشید.
  • Product Texture
  • Product Texture
  • Product Texture
  • Product Texture
  • Product Texture
۱
۲