صفحه اصلی
کتاب صوتی
کتاب صوتی

کتاب صوتی

  • شب می‌گذرد...

مجموعه پیشگامان معماری آریا هر سال به مناسبت سال نو بسته فرهنگی رابرای مشتریان وفادار خود ارسال می کند.

امسال نیز به رسم هر سال کتاب ادبی اما با موضوع "شب میگذرد ..." را با مقدمه آقای سید علی ضیایی تهیه کرده و برای علاقمندان نسخه صوتی این کتاب را با صدا ایشان در این بخش بارگذاری کرده است.