صفحه اصلی
سرامیک PMA
NATURAL CONCRETE
NATURAL CONCRETE

NATURAL CONCRETE

سرامیک‌های صددرصد پرسلانی سری نچرال کانکریت برند پما تداعی‌گر طرح بتن با بافتی یک‌دست و طبیعی در رنگ‌های خنثی است. نچرال کانکریت گزینه‌ای ایده‌ال برای بیان قدرت سطوح بتنی در طراحی‌های مدرن برای فضاهای مسکونی، اداری و تجاری و نمای ساختمان‌ها می‌باشد.

سایزها:

60 x 120

Turquoise
FGM-R5280-1

Cotto
FGM-R5265

Red
FGM-R5270

Blue
FGM-R5275

Green
FGM-R5285

Ivory
FGM-R5260

Ash
FGM-R5090

Light Grey
FGM-R5200

Grey
FGM-R5095

Dark Grey
FGM-R5100

Anthracite
FGM-R5250

Cream
FGM-R5255

80 x 160

Ash
FGM-C5090

Grey
FGM-C5090

Light Grey
FGM-C5200

Anthracite
FGM-C5250

120 x 280

Ash
FGM-L5090

Grey
FGM-L5095

Light Grey
FGM-L5200

Anthracite
FGM-L5250

Dark Grey
FGM-L5100

100 x 100

Ash
FGM-W5090

Grey
FGM-W5095

Light Grey
FGM-W5200

160 x 320

Ash
FGM-X5090

Light Grey
FGM-X5200

60 x 60

Grey
FGMTH-U5095

Light Grey
FGMTH-U5200

Dark Grey
FGMTH-U5100

120 x 120

Ash
FGM-E5090

Grey
FGM-E5095

Light Grey
FGM-E5200

120 x 240

Ash
FGM-A5090

Grey
FGM-A5095

Light Grey
FGM-A5200

سطح‌: Soft Matte ، Matte

طرح‌: سیمان

کالکشن: Natural Concrete ، Facade

Chemical Products 0
Chemical Products 1
Chemical Products 2
Chemical Products 3
Chemical Products 4
Chemical Products 5
Chemical Products 6
Chemical Products 7
Chemical Products 8
Chemical Products 9
Chemical Products 10
Chemical Products 11
Chemical Products 12
Chemical Products 13
Chemical Products 14
Chemical Products 15
Chemical Products 16
Chemical Products 17
Chemical Products 18
Chemical Products 19
Chemical Products 20
Chemical Products 21
Chemical Products 22
Chemical Products 23
Chemical Products 24
Chemical Products 25
Chemical Products 26
Chemical Products 27
Chemical Products 28
Chemical Products 29
Chemical Products 30
Chemical Products 31
Chemical Products 32
Chemical Products 33
Chemical Products 34
Chemical Products 35
Chemical Products 36
Chemical Products 37
Chemical Products 38
Chemical Products 39
Chemical Products 40
Chemical Products 41
Chemical Products 42
Chemical Products 43
Chemical Products 44
Chemical Products 45
Chemical Products 46
Chemical Products 47
Chemical Products 48
Chemical Products 49
Chemical Products 50
Chemical Products 51
Chemical Products 52
Chemical Products 53

پروژه‌ها

تماس با ما