بندکشی JOINT BOND

ملات اصلاح شده پلیمر ي بر پایه سیمان در پنج رنگ سفید، لایت گری، گری، دارک گری و مشکی، پرکننده درزها با مقاومت سایشی افزایش یافته.

دسته‌بندی:

مواد بندکشی PMA

موارد کاربرد:

5 کیلوگرم پودر بندکشی را در 1/4-1/8 لیتر آب (تمیز) به آرامی ریخته و به مدت 3-5 دقیقه با میکسر مخلوط کنید ( استفاده میکسر با سرعت پایین توصیه میشود) تا خمیري همگن و عاري از حباب بدست آی د. از اضافه کردن هرگونه آب اضافی خودداري کنید زیرا آب اضافه باعث ترك، مقاومت پایین در برابر سایش و نقص در رنگ میگردد.
پس از اختلاط اولیه حدود -10 5 دق یقه صبر کرده تا مخلوط قوام یابد، مجدد به مدت 1-2 دقیقه میکس نمایید سپس درزها را با مواد
بندکشی BOND JOINT توسط ماله لاستیکی مناسب، ابتدا با حرکت موازي و سپس اریب و با اعمال فشار یکنواخت کاملا پر کنید.
اطمینان حاصل کنید که درزها کاملا پر شده و فضاي خالی وجود نداشته باشد.
زمانی که مخلوط حالت انعطاف پذیري خود را از دست داد و مات شد، معمولا پس از 20-30 دقیقه (با توجه به دماي محیط) سطح را با یک اسفنج مرطوب در حالیکه آن را مدور روي بندها حرکت می دهید تمی ز کنید. ( این زمان در محیطهاي با تابش مستقیم آفتاب و یا در جریان باد، که موجب تشدید جذب آب میشود ممکن است کمتر باشد) پس از خشک شدن سطح سرامیک، در صورت باقی ماندن غشا سیمانی ناشی از بندکشی بر روي سطح سرامیک، آن را با پارچه خشک نظافت کرده و سطح را جارو کنید.

ویژگی‌ها:

مقاومت بالا در برابر سایش، سطح صاف و هموار با وی ژگیهاي بهبود یافته در رنگبندي هاي مختلف

شرایط نگهداری:

یک سال پس از تاریخ تولید و نگهداري در محیط خشک و بدون رطوبت ، به شرط عدم باز شدن بسته ها

بسته‌بندی:

کیسه 5 کی لوگرمی

روش اجرا:

بندکشی JOINT BOND

قبل از اجرا، بندها باید تمیز، عاري از هر گونه گرد و غبار و مواد اضافی باشند. در صورت وجود هر گونه مواد اضافی نظیر چسب، ملات
خشک شده و … در بندها، آنها را خارج نموده و فضاي بند را تمیز نمائید.
هنگام استفاده از کاشی و سرامی ک هاي با سطوح ناصاف و متخلخل در شرایط دمایی بالا و یا در برابر باد، درزها را با آب تمیز مرطوب و
نمدار کنید.

توصیه‌های کاربردی و ایمنی:

تماس با ما