صفحه اصلی
پروژه‌ها
آزمایشگاه دکتر اجتهادی
آزمایشگاه دکتر اجتهادی

آزمایشگاه دکتر اجتهادی

شهر:

مشهد

کاربری:

بیمارستان - مرکز بهداشت

محصولات:
  • MONOCOLOR LIGHT GREY
  • MONOCOLOR CREAM
  • MONOCOLOR TURQUOISE
  • MONOCOLOR PISTACHIO GREEM
  • TRAVERTIN WALNUT
  • TRAVERTIN SUPER WHITE
  • TRAVERTIN WHITE

گالری

Gallery ImageGallery ImageGallery ImageGallery ImageGallery Image