صفحه اصلی
پروژه‌ها
بیمارستان دنا
بیمارستان دنا

بیمارستان دنا

شهر:

شیراز

کاربری:

بیمارستان - مرکز بهداشت، 
نما

محصولات:
  • PLAIN MEGA WHITE
  • PLAIN GREY
  • HERAKLIA WHITE
  • PLAIN BEIG
  • PORCELAIN WOOD SAND
  • PORCELAIN WOOD IVORY
  • SINTERFLEX INNOVATION BLUE
  • SINTERFLEX INNOVATION ORANGE

گالری

Gallery ImageGallery ImageGallery ImageGallery ImageGallery ImageGallery ImageGallery ImageGallery ImageGallery Image