صفحه اصلی
پروژه‌ها
ساختمان تحقیقات خون و تقسیم بندی
ساختمان تحقیقات خون و تقسیم بندی

ساختمان تحقیقات خون و تقسیم بندی

شهر:

تهران

کاربری:

بیمارستان - مرکز بهداشت، 
نما

محصولات:
  • MONOCOLOR ANTHRACITE
  • MONOCOLOR GREY

گالری

Gallery ImageGallery ImageGallery ImageGallery ImageGallery Image