VIVA

VIVA

لطفاً یک اندازه انتخاب کنید

VIVA یک طراحی مدرن و منحصر به فرد است که از همپوشانی اشکال هندسی و خطوط ظریف شکل گرفته است. این طراحی جسورانه  شما را به کاوش در فضایی فراتر از وجود دعوت میکند. طراحی پویا VIVA با الهام از جنبش معماری دهه 1950 (بروتالیسم)، استفاده از فرمها و سایه های تک رنگ و بافتهای سیمانی متنوع  را در خود جای داده است. با استفاده از تکنولوژیEVO-DRY بافت های متنوعی روی سطح ایجاد شده که از ویژگی های خارق العاده این طرح می باشد و به متمایز بودن طراحی VIVA می افزاید.

مدل‌ها‌: Slab Tile

سطح‌: Evo-Dry

طرح‌: دکور

کالکشن: VIVA

تماس با ما
VIVA یک طراحی مدرن و منحصر به فرد است که از همپوشانی اشکال هندسی و خطوط ظریف شکل گرفته است. این طراحی جسورانه  شما را به کاوش در فضایی فراتر از وجود دعوت میکند. طراحی پویا VIVA با الهام از جنبش معماری دهه 1950 (بروتالیسم)، استفاده از فرمها و سایه های تک رنگ و بافتهای سیمانی متنوع  را در خود جای داده است. با استفاده از تکنولوژیEVO-DRY بافت های متنوعی روی سطح ایجاد شده که از ویژگی های خارق العاده این طرح می باشد و به متمایز بودن طراحی VIVA می افزاید.