صفحه اصلی
نما
روش‌های نصب خشک

نصب خشک با روش مهار و قلاب (روش کیل)

در این سیستم، مهار و قلاب در پشت سرامیک‌ها تعبیه شده‌اند و پس از ریلکشی، بر روی ساختمان نصب و رگلاژ خواهند شد. قلاب‌ها از جنس آلومینیوم هستند. رگلاژ هر کدام از سرامیک‌ها و یا تعویض آنها در هر نقطه‌ای از سطح نما به سهولت امکان‌پذیر است.

سیستم نصب پنهان با ایجاد مهار در پشت سرامیک

 

 

ساختار سیستم نصب پنهان به روش مهار و قلاب

 

اجزای سیستم نصب پنهان به روش مهار و قلاب

آماده‌سازی پانل سرامیکی

آماده‌سازی پانل سرامیکی شامل مراحل زیر است:

 

 

پس از این مراحل پانل سرامیکی آماده نصب بر روی پروفیل‌ها است.

 


آماده‌سازی پانل سرامیکی

هندسه سوراخ مته

 

مراحل نصب سیستم نصب پنهان – مهار و قلاب:
۱- تهیه نقشه کارگاهی بر اساس وضعیت موجود نمای ساختمان
۲- در صورت لزوم، اجرای زیرسازی فولادی )قوطی کشی فولادی( جهت برطرف نمودن بی‌نظمی‌های
ابعادی ساختمان
۳- پس از طراحی المان‌های نما بر اساس طرح به دست آمده، براکت‌ها به وسیله بست‌های مکانیکی
)پیچ یا پرچ( به دیوار پشتیبان یا زیرسازی فولادی متصل می‌شوند.
۴- در این مرحله پوشش عایقِ مناسب بر روی دیوار پشتیبان اجرا می‌شود.
۵- با در نظر گرفتن مبحث پدافند غیرعامل و به منظور جلوگیری از سقوط سرامیک‌ها از نما، می
بایست تمامی سطح پشت سرامیک‌ها با استفاده از مش فایبرگلس و چسب مناسب مسلح گردند.
۶- سوراخ‌های پشت سرامیک با استفاده از دستگاه و مته مخصوص ایجاد می‌شوند.
۷- انکر در داخل سوراخ‌های خزانه دار قرار گرفته و براکت‌ها با پیچ کردن، در جای خود محکم می
شوند. )برای اطمینان از اتصال محکم، سوراخ‌ها با چسب پلی اورتان انعطاف پذیر پر می‌شوند.(
۸- پس از آن پروفیل‌های قائم بر روی براکت‌ها به فاصله تقریبی ۱۵ سانتی‌متر از نمای ساختمان
متصل شده و به صورت شاغولی نصب می‌شوند.
۹- پروفیلهای افقی )رانرهای افقی( نیز بر روی پروفیل‌های قائم در ارتفاع مناسب نصب می‌شوند.
۱۰- پانل سرامیکی به وسیله آویزان کردن بست پشت پانل به پروفیل‌های افقی در محل خود قرار داده
می‌شوند.
۱۱- در نهایت، جهت به دست آمدن درز افقی مناسب، پانل به وسیله پیچ تنظیم قرار گرفته بر روی
بست در محل مناسب خود قرار داده می‌شود.
۱۲- نما به وسیله تکرار این فرآیند ساخته می‌شود.

توصیه می‌شود پروفیل‌های قائم در تراز طبقات، قطع شده تا هر بخش عملکردی جداگانه‌ای از سایر بخش
ها داشته باشد.

 

مراحل نصب سیستم نصب پنهان مهار و قلاب –

 

سیستم نصب خشک نمایان (Visible) :

این روش یکی از مطمئن‌ترین روش‌های نصب سرامیک‌های پرسلان به روش خشک است و به جهت مزایای
متعددی همچون سرعت بالای اجرا و قابلیت رگلاژ و همچنین سهولت تعویض سرامیک، به طور گسترده
مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش، بست به گونه‌ای نصب می‌شود که سرامیک در داخل آن قرار گرفته
و مهار شود. بست به زیرسازی آلومینیومی مطابق شکل زیر متصل می‌شود. بست‌ها از جنس استیل ضد
زنگ بوده و برای جلوگیری از جلب توجه، می‌توان آنها را با رنگ‌های کوره‌ای متناسب با رنگ سرامیک
رنگ نمود.

سیستم نصب نمایان

 

اجزای سیستم نصب نمایان

 

 

دیتیل سیستم نصب نمایان

 

مراحل نصب سیستم نمایان (Visible) عبارت است از:
۱- تهیه نقشه کارگاهی براساس وضعیت موجود نمای ساختمان
۲- در صورت لزوم، اجرای زیرسازی فولادی )قوطی کشی فولادی( جهت برطرف نمودن بی‌نظمی‌های ابعادی
ساختمان
۳- پس از طراحی المان‌های نما، بر اساس طرح به دست آمده، براکت‌ها به وسیله بست‌های مکانیکی به دیوار
پشتیبان یا زیرسازی فولادی متصل می‌شوند.
۴- در این مرحله پوشش عایقِ مناسب بر روی دیوار پشتیبان اجرا می‌شود.
۵- پس از آن پروفیل‌های قائم بر روی براکت‌ها به فاصله تقریبی ۱۰ سانتی‌متر از نمای ساختمان متصل شده و
به صورت شاغولی نصب می‌شوند. حداکثر فاصله محور به محور پروفیل‌های قائم از یکدیگر ۶۰ سانتی‌متر
است.
۶- لاستیک های ضربه گیر ) EPDM ( در محل شیار پروفیل قائم جایگذاری می‌شوند.
۷- کلیپس‌های تحتانی در محل شیار پروفیل قائم قرارگرفته و به آن پیچ می‌شوند.
۸- با در نظر گرفتن مبحث پدافند غیرعامل و به منظور جلوگیری از سقوط سرامیک‌ها از نما، باید تمامی سطح
پشت سرامیک‌ها با استفاده از مش فایبرگلس و چسب مناسب مسلح گردند.
۹- سرامیک‌ها بر روی کلیپس‌های تحتانی قرار گرفته و سپس کلیپس‌های فوقانی در شیار پروفیل و بر روی
سرامیک قرار می‌گیرند.
۱۰- اجرای سرامیک‌های بعدی با ایجاد فاصله ۴ تا ۸ میلی‌متری بین سرامیک‌ها انجام می‌پذیرد.
۱۱- نما به وسیله تکرار این فرایند ساخته می‌شود.

 

توصیه می‌شود پروفیل‌های قائم در تراز طبقات، قطع شده تا هر بخش عملکردی جداگانه از سایر بخش‌ها
داشته باشد.

 

مراحل نصب سیستم نمایان

 

سرامیک تقویت شده با مش فایبرگلس