صفحه اصلی
بلاگ
اخبار
موفقیت آزمایشگاه کنترل کیفی پیشگامان معماری آریا در کسب استاندارد ISO 17025
موفقیت آزمایشگاه کنترل کیفی پیشگامان معماری آریا در کسب استاندارد ISO 17025

موفقیت آزمایشگاه کنترل کیفی پیشگامان معماری آریا در کسب استاندارد ISO 17025

با کسب استاندارد ISO 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، آزمایشگاه پیشگامان معماری آریا به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد شناخته شده است.

شرکت پیشگامان معماری آریا از ابتدای سال 1399 با هدف تضمین کیفیت محصولات خود، گامی فراتر از دریافت گواهینامه‌هایی از موسسات معتبر داخلی و خارجی مانند Modena، Lab Sebastian Carpi، SAM و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برداشته و آزمایشگاه مستقل کنترل کیفی خود را با برترین و بروز ترین تجهیزات ایتالیایی راه‌اندازی کرده است. این آزمایشگاه در سال 1402 با دریافت استاندارد  ISO 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، آزمایشگاه همکار اداره استاندارد در حوزه صنعت سرامیک شناخته می‌شود که نتایج آزمایش‌های انجام شده در این آزمایشگاه در سطح ملی و بین‌المللی معتبر است. استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 که در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN45001 تهیه گردیده، به نوعی جایگزین هر دو استاندارد شده است بطوریکه پیاده سازی الزامات و اخذ استاندارد ISO 17025 به تنهایی حاکی از صلاحیت آزمایشگاه در ارائه نتایج معتبربا حداقل خطای ممکن در سطح بین المللی شناخته می‌شود. آزمایشگاه پیشگامان معماری آریا با اخذ این استاندارد، نشان داده که نه تنها دارای کارکنانی با مهارت و اختیارات لازم جهت شناسایی و به حداقل رساندن هرگونه انحراف از سیستم کیفیت یا از روش­های اجرایی مربوط به انجام آزمون­ها و یا کالیبراسیون است، بلکه از هرگونه فشار یا تأثیرپذیری تجاری و مالی که بر کیفیت اثر بگذارد، دوری می‌کند. به همین دلیل، نتایج آزمایش‌های این آزمایشگاه در سطح بین‌المللی پذیرفته شده و به عنوان آزمایشگاه مرجع اداره استاندارد، امکان همکاری با سازمان‌های بازرسی و مؤسسات کنترل کیفیت ملی و بین‌المللی را دارد.